กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก นำโดยนายนฤพนธ์ ไทยกล้า ผู้จัดการ​การประปา​ส่วน​ภูมิภาค​สาขา​สวรรคโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่โรงพยาบาล​สวรรคโลก​ จำนวน 2,000 ขวด เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนภารกิจของบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับวัคซีน เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.
กปภ.สาขาสวรรคโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.