กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาคู คลอง เนื่องใน "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี พ.ศ. 2561"

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 08.30 น. นำโดย นายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคส าขาพนมสารคาม พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้เข้าร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม) อำเภอพนมสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม ปล่อยปลาและพัฒนาคู คลอง เนื่องใน "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี พ.ศ. 2561" ณ ริมคลองท่าลาดบริเวณวัดพงษาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และให้บริการน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน 80 โหล (จำนวน 960 ขวด) ในครั้งนี้

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาคู คลอง เนื่องใน "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี พ.ศ. 2561"
กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาคู คลอง เนื่องใน "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี พ.ศ. 2561"
กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาคู คลอง เนื่องใน "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี พ.ศ. 2561"
กปภ.สาขาพนมสารคาม จัดกิจกรรมปล่อยปลาและพัฒนาคู คลอง เนื่องใน "วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ประจำปี พ.ศ. 2561"