การประปาสว่นภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ อรัญประเทศประจำปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ อรัญประเทศประจำปี 2561โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ร่วมแจกข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค - บริโภค ให้ผู้ยากไร้ที่มารอรับสิ่งของเป็นจำนวนมากณ มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถาน อรัญประเทศ อ.อรัญประเทศจ.สระแก้ว

การประปาสว่นภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ อรัญประเทศประจำปี 2561
การประปาสว่นภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมงานประเพณีทิ้งกระจาด โรงเจ อรัญประเทศประจำปี 2561