กปภ.เขต 10 ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.นว.) มอบความสุขแก่เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา นางเสาวรส คงทวีศักดิ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 พร้อมด้วยนางพรพิมล ชื่นศรีวิโรจน์ หัวหน้างาน 8 งานลูกค้าสัมพันธ์และนายธรรมรัตน์ รำขวัญ ช่างฝีมือ 4 งานมาตรวัดน้ำ นำทีมงานลูกค้าสัมพันธ์และพนักงาน กปภ.เขต 10 ร่วมจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขแก่เหล่าเด็กๆ ในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ณ ลานหน้าสถานีรถไฟนครสวรรค์ ซึ่งทุกคนพร้อมใจกันส่งมอบความสุขสนุกสนานแก่เหล่าเด็ก ๆ และผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาเที่ยวชมงาน ด้วยเกมลุ้นรับของรางวัล อุปกรณ์การเรียน ขนม น้ำดื่มอย่างจุใจ สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ได้ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาภูมิภาค จ.นครสวรรค์ (สรส.นว.) และสถานีรถไฟนครสวรรค์จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมุ่งหวังที่จะส่งเสริมเหล่าเยาวชนไทยให้ตระหนักรู้ในบทบาทและหน้าที่ของตน รวมทั้งเสริมสร้างให้เด็ก ๆ กล้าแสดงออก รู้คิด รู้ทำในสิ่งที่สร้างสรรค์และถูกต้องเพื่อเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพในอนาคต

กปภ.เขต 10 ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.นว.) มอบความสุขแก่เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
กปภ.เขต 10 ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.นว.) มอบความสุขแก่เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
กปภ.เขต 10 ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.นว.) มอบความสุขแก่เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
กปภ.เขต 10 ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.นว.) มอบความสุขแก่เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
กปภ.เขต 10 ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ (สรส.นว.) มอบความสุขแก่เด็กๆ ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561