กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562

นายโอภาส ไผ่เกาะ ผู้จัดการ กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 324 ขวด มาบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองใหญ่

กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562
กปภ.สาขาคลองใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตของกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ ประจำปี 2562