กปภ.สาขาอู่ทอง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 ตุลาคม 2561 กปภ.สาขาอู่ทอง โดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 500 ขวด ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งจัดในอาทิตย์วันที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านรางโพธิ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอู่ทอง

กปภ.สาขาอู่ทอง มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี