CSR PWA2 ทำดีเพื่อสังคม(27 ธันวาคม 2559)

วันนี้(27 ธันวาคม 2559) ผู้บริหารและพนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายประกอบ พิทยาภรณ์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.2 ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการ "CSR PWA2 ทำดี เพื่อสังคม" โดยนำข้าวสาร สิ่งของและเสื้อผ้า ไปมอบให้กับสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พร้อมกันนี้ยังได้อุดหนุนกระเป๋าไวนิล ที่ทำจากฝีมือของผู้รับการสงเคราะห์อีกด้วย

201612271135010005012
201612271135010005770
201612271135010007035
CSR PWA2 ทำดีเพื่อสังคม(27 ธันวาคม 2559)
CSR PWA2 ทำดีเพื่อสังคม(27 ธันวาคม 2559)
CSR PWA2 ทำดีเพื่อสังคม(27 ธันวาคม 2559)