กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บ้านเนินแร่ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บ้านเนินแร่ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บ้านเนินแร่ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บ้านเนินแร่ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ บ้านเนินแร่ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี