กปภ.สาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสินปุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายโกวิทย์ เพชรเศรษฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองท่อม พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับที่ว่าการอำเภอลำทับ, สำนักงานเทศบาลตำบลลำทับ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสินปุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณสันเขื่อนคลองสินปุน โรงผลิตน้ำประปาลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาคลองท่อม

กปภ.สาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสินปุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กปภ.สาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสินปุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กปภ.สาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสินปุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กปภ.สาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสินปุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กปภ.สาขาคลองท่อม ร่วมกิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา พัฒนาคลองสินปุน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก