กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 กปภ.สาขาพนัสนิคม โดยนายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด มอบอุปกรณ์ออกกำลังกาย แก่ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี หมู่ 11 ต.สระสี่เหลี่ยม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ตามโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2562 ได้ทำการปรับปรุงสนามกีฬา ปรับปรุงอุปกรณ์สนามตะกร้อ วอลเลย์บอล ทาสีสนาม โดยมี นางสาวกฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ให้การต้อนรับ นายสมนึก สุรินทร์ ผจก.กปภ.สาขาพนัสนิคม กล่าวรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่การประปาส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีสุขภาพที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญในการออกกำลังกาย และเป็นการสร้างเสริมให้ชุมชน ใช้ประโยชน์ในพื้นที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายที่การประปาส่วนภูมิภาคมอบให้ ซึ่งโครงการ "กปภ.รักษ์ชุมชน" อันเป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วนภูมิภาคที่มุ่งเน้นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate Social Responsibility) และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ทั้งนี้ยังได้จัดให้มีการแข่งขันตะกร้อระหว่าง น้องนักเรียนและพี่ๆพนักงาน กปภ. เป็นที่สนุกสนานประทับใจอย่างยิ่ง

กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
กปภ.สาขาพนัสนิคม ดำเนินโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี