กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายชยพล พาแพง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม มอบหมายให้ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางถนนทางหลวงชนบท ฉช.๓๐๐๒ (สายหนองยาว-บ้านซ่อง โดยเริ่มจากสี่แยกโชคชัยสิ้นสุดหน้า อบต.หนองยาว) ในครั้งนี้

ที่มา: การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมสารคาม

กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ
กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ
กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ
กปภ.สาขาพนมสารคาม เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมทำความดีเพื่อพ่อ