กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย แม่น้ำจัน

วันที่ 18 มิถุนายน 2560 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย มอบหมายให้ หัวหน้างานผลิต และพนักงานผลิตหน่วยบริการแม่จัน จำนวน 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย ณ บริเวณฝายโป่งน้ำร้อน ม.11 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จเชียงราย มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน กิจกรรมครั้งนี้ได้แจกน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ.จำนวน 150 ขวด

กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย แม่น้ำจัน
กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย แม่น้ำจัน
กปภ.สาขาแม่สายเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงผีฝาย แม่น้ำจัน