โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
1 กปภ จะบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อประชาชน ให้เพียงพอและได้คุณภาพเพื่อมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น รัตนา กิจวรรณ ถูกใจ 99 คน
2 กปภ เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยปณิธาน มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ทัศนีย์ แซ่เตีย ถูกใจ 58 คน
3 ทำหน้าที่ให้ดี ทำให้เต็มที่เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน สมชาย มนต์บุรีนนท์ ถูกใจ 49 คน
4 จงทำดี มีศีลธรรม ถือความสัตย์ วรวุฒิ เป้าศิลา ถูกใจ 38 คน
5 นำแนวทางหลักธรรมศาสนาและของนายหลวงมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มากที่สุด หลักชัย พัฒนเจริญ ถูกใจ 6 คน
6 จะปรับปรุงงานในความรับผิดชอบให้มีคุณภาพมากกว่าเมื่อวานนี้ ปัทมา หวังวิวัฒนา ถูกใจ 28 คน
7 ทำงานอย่างเต็มที่ ทำความดีด้วยความตั้งใจ ประทีป กุศลวัฒนะ ถูกใจ 29 คน
8 จะทำบุญ และละการทำบาป สราวุธ เอี่ยมสงคราม ถูกใจ 23 คน
9 ทำงานเต็มความสามารถ ตั้งใจรักษาศีล ดำรงชีพด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง สุพรรณี ศักดิ์สุจริต ถูกใจ 21 คน
10 จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์ และยุติธรรม กิตติพงษ์ กิตติสถาวร ถูกใจ 22 คน

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี