โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
71 จะปฎิบัติหน้าที่โดยซื่อสัตย์ และจะรักษาผลประโยชน์ของ กปภ อานุภาพ วัฒนสมบูรณ์
72 คิดดี ทำดี มีคุณธรรม กานดา บัวจันทร์ ถูกใจ 1 คน
73 จะทำหน้าที่ ที่ได้รับผิดชอบ ให้ดีที่สุด ระลึกเสมอว่า กปภ เป็นเสมือนบ้านหลังที่สอง นิรัญ เจริญ ถูกใจ 1 คน
74 จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปรียาภรณ์ พลเตชา ถูกใจ 1 คน
75 จะตั้งใจปฏิบัติงานให้เต็มความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริต จุฑามาศ เฉลิมกิจ
76 จะคิดดี ทำดีให้กับ กปภ และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง นิกร หมวกสีปาน
77 จะทุ่มเท กำลังกาย กำลังสติปัญญา เพื่อ ให้ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คมสัน บุญเอี่ยม
78 จะตั้งใจทำงานมุ่งมั่นเพื่อองค์กร ทำความดีเดินตามรอยคำสอนพ่อหลวง สิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี
79 จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ยึดผลประโยชน์ขององค์กรและความสุขของลูกค้าเป็นที่ตั้ง ปรีชาวุฒิ นาคยิ้ม
80 จะมุ่งมั่นทำงานให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ถูกใจ 1 คน

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี