โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
11 จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อ กปภ อย่างเต็มกำลังความสามารถ สมเกียรติ บุญจันทร์ ถูกใจ 19 คน
12 จะคิดดึ ทำดี มีความรู้สึกที่ดีต่อทุกคน ธนิต ธนเสนีวัฒน์ ถูกใจ 2 คน
13 ปฏิบัติงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริตและดำเนินชีวิตแบบพอเพียง สุทัศน์ นุชปาน ถูกใจ 3 คน
14 ทำทุกอย่างด้วยความถูกต้อง ซื่่อสัตย์ต่อวิชาชีพ และในหน้าที่ ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังหน้าที่ บุญเลิศ กมลวิบูลย์ ถูกใจ 1 คน
15 จะปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อองค์กร เกรียงศักดิ์ วรสุทธิ์ ถูกใจ 13 คน
16 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเต็มกำลังความสามารถ วารุณี วงค์สัมพันธ์ชัย ถูกใจ 18 คน
17 ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร เสาวภา สมุทรถา ถูกใจ 10 คน
18 ปล่อยวางไม่ยึดติดจิตสงบ ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา คิดดีทำดีมีความสุข การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเด่นชัย ถูกใจ 7 คน
19 มีจิตสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ เพื่อตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและปวงชน ธีรพงศ์ หนูเกื้อ ถูกใจ 7 คน
20 มีจิตสำนึกในหน้าที่ ช่วยเหลืองานซึ่งกันและกัน นำพาองค์กรก้าวหน้า ประชามีสุข อนุวัฒน์ เนตรขำ ถูกใจ 5 คน

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี