โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
31 จะปฏิบัติตนเพื่อความสุขของส่วนรวม ศรายุธ แก้วสินธุ์ ถูกใจ 2 คน
32 จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่คดโกง เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ถนอมศรี แสนเสน่ห์ ถูกใจ 4 คน
33 ขอปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน เพื่อประโยชน์การประปาส่วนภูมิภาค และประเทศไทย มาลี มีสิทธิ์ ถูกใจ 2 คน
34 จะปฏิบัติงานในหน้าที่และมุ่งมั่นเพื่อประโยขน์ขององค์กร สุคนธ์ ศรีนา ถูกใจ 4 คน
35 มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อ ความสุขของประชาชน สมชาย กุลธนาณัฐ ถูกใจ 2 คน
36 ทำหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ ทั้งในองค์กรและนอกองค์กรให้ดีที่สุด สมเกียรติ สิริสุรพล ถูกใจ 6 คน
37 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส กฤติกา เฟื่องกำลูน ถูกใจ 2 คน
38 จะมุ่งมั่นต่อหน้าที่เพื่อ องค์กร สังคม ประเทศชาติ สมพล พงษ์สวัสดิ์ ถูกใจ 2 คน
39 จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยเต็มกำลังความสามารถ สะอาด จงดี ถูกใจ 2 คน
40 ด้วยสองมือ หนึ่งหัวใจ เพื่อ กปภ. สุภมาส น้อยเสงี่ยม ถูกใจ 1 คน

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี