โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
91 ปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของส่วนร่วม จิรสุดา ทองเนื้อห้า ถูกใจ 9 คน
92 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อส่วนรวม สุรีย์ เอี่ยมอ่อน ถูกใจ 7 คน
93 มุ่งมั่นที่จะทำความดีและทำประโยชน์ให้กับกปภ ตลอดไป นฤมล ยังสิริกุล ถูกใจ 8 คน
94 ทำหน้าที่ที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้องค์มีความมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป สมศักดิ์ นาคพิน ถูกใจ 6 คน
95 จะปฏิบัติงานด้วยซื่อสัตย์ ความสุจริต และโปร่งใสเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร จงจิตร์ ศรีแก่นกูด ถูกใจ 7 คน
96 เต็มใจให้บริการกับผู้ใช้น้ำทุกระดับชั้น และปฎิบัติหน้าที่อย่างมีจิตสำนึก จริยธรรม จรรยาบรรณ ต่อองค์กร ภิชชาณ์ พัวพลเทพ ถูกใจ 7 คน
97 คิดดี ทำดี ทุกวันกับตนเอง และผู้อื่น นฤมล ชัชวาลย์ ถูกใจ 7 คน
98 ทำดีไม่มีสาย ชวลิต มิคร้าม ถูกใจ 7 คน
99 ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม เกริกฤทธิ์ วอนฤทธิ์ ถูกใจ 6 คน
100 ทำดีเพื่อ กปภ สุคจน์ มีโชค ถูกใจ 6 คน

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี