แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560


แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

  • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค (fiscal-year-plan-of-2560_anticor_lock)

ผลการดำเนินงาน

  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1-3/2560 (ponmoral_pwa_1-3-2560_web) และบันทึก ที่ มท 55622-2/496 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560 (ccf22082560)