โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
21 ทำงานเพื่อ กปภ ในวันนี้ให้ดีที่สุด กปภ จะได้ดูแลเราในวันหน้า ขวัญชัย กิจกอบชัย ถูกใจ 5 คน
22 ขอซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินไทย จะละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส เจริญสติเพื่อการทำที่สุดแห่งทุกข์ ขอน้อมถวายความดีที่บำเพ็ญมาทุกภพชาติ แด่ในหลวง พระราชินี และพระเทพ และให้ถึงแก่บรรพชนผู้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาแผ รัมณีย์ สถิตกาญจนะ ถูกใจ 8 คน
23 จะปฏิบัติหน้าที่่ด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต และร่วมต้านคอร์รัปชั่น สุดาพร ฤทธิ์มหันต์ ถูกใจ 4 คน
24 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน พิชัย พันธุ์อร่าม ถูกใจ 5 คน
25 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน บัญญัติ จุลรอด ถูกใจ 6 คน
26 จะขอเป็นข้าราชการที่มุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุทิศตน เสียสละ เพือเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กฤษณ์ ทาทอง ถูกใจ 14 คน
27 ทำงานตามหลักการ ปฏิบัติงานอย่างมีวินัย ลัดดา คุณเลิศกิจ ถูกใจ 4 คน
28 ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อองค์กร และเพื่อประโยชน์ส่วนรวม พนิดา เพ็ชรมาก ถูกใจ 4 คน
29 ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ และใส่ใจทุกๆ บริการ สุดาพร นาคพิน ถูกใจ 4 คน
30 จะทำงานให้ดีที่สุด เพื่อประเทศชาติ และองค์กร ประเสริฐ มุดาสา ถูกใจ 5 คน

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี