โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
1231 ทำงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด ซื่อสัยต์ต่อตนเอง ซื่อสัตย์ต่องานและองค์กร สำนักงานประปาเขต 1 ชลบุรี ถูกใจ 3 คน
1232 แค่มีความรู้สึก มีความคิดที่จะลงมือทำ แค่นี้ความดีก็เกินครึ่งไปแล้ว ธนาภา น้อยเสงี่ยม ถูกใจ 6 คน
1233 ผมจะตั้งใจทำงานเพื่อบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนครับ ชาย เตียนวัน ถูกใจ 2 คน
1234 รับผิดชอบต่อหน้าที่ และทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด นันทรัตน์ ทองอุไร ถูกใจ 2 คน
1235 จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเเละโปร่งใส อิศเรศ ขนรกุล ถูกใจ 3 คน
1236 จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเเละโปร่งใส เอกพล คชบาง ถูกใจ 2 คน
1237 จะตั้งใจปฏิบัติงาน ทำความดีเพื่อองค์กร ทวีป พุ่มน้อย ถูกใจ 1 คน
1238 จะตั้งใจทำงานเต็มความสามารถ ดำรงชีพด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง ธณิตา นาคท้วม ถูกใจ 1 คน
1239 จะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ นฤพนธ์ ชินโย ถูกใจ 3 คน
1240 ตั้งใจทำงาน ตามค่านิยม กปภ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน ณภัทร อนันบุตร ถูกใจ 1 คน

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี