โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
41 ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเสียสละเพื่อองค์กร วาสนา วัฒนกูล ถูกใจ 1 คน
42 เคารพแม่ธรณี ตั้งใจทำดีแทนคุณแผ่นดิน พงศกร ปุญญวัศพล ถูกใจ 1 คน
43 เป็นคนดี ตอบแทนแผ่นดิน ตอบแทนองค์กร ไกรสร มะหะหมัด ถูกใจ 1 คน
44 ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่่เพื่่อ กปภ และ เพื่อ ผู้ใช้น้ำของเรา ดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล ถูกใจ 2 คน
45 เสียสละเพื่อส่วนร่วม นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน กิตติศักดิ์ เกื้อกาญจน์ ถูกใจ 1 คน
46 ตั้งมั่นในความดี ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ เพื่อประชาชนของแผ่นดิน อุษณีย์ หนูเกื้อ ถูกใจ 4 คน
47 ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ ตั้งมั่นในศีลธรรม พลอยนิสา กฤษแก้วบุญเรือง ถูกใจ 1 คน
48 ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มที่ มุ่งมั่นทำความดี เพื่อองค์กร สมพร นันตะ ถูกใจ 3 คน
49 ปฺฎิบัติงานเต็มกำลังความสามารถ เพื่่อผลสำเร็จและความยั่งยืนขององค์การ ณ.เณร วัฒนกูล ถูกใจ 1 คน
50 คิดดี ทำดี ซื่อสัตย์ต่อตนเองและงานที่ทำเพื่อประโยชน์ขององค์กร นิโรจน์ เที่ยงจิตต์

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี