โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
51 ไม่สนับสนุนบุคคลไร้คุณธรรม ธงชัย ระยะกุญชร ถูกใจ 3 คน
52 ปฏิบ้ติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่ และต่อองค์กร วราพร เจริญวัฒนะโพธิ์แก้ว ถูกใจ 4 คน
53 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นทำความดี ละเว้นการทำชั่ว ชยาภรณ์ กิตติวงศ์ภักดี ถูกใจ 1 คน
54 จะตั้งมั่นในคุณความดี และซื่อสัตย์ มีคุณธรรม เพื่อองค์กร ที่เรารัก วุฒิพร บุญดี
55 ปฏิบัติงานในหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ รับฟังทุกปัญหาเพื่อแก้ร่วมแก้ไข เสียสละ อดทน ศักรินทร์ ถนอมพร
56 จะเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ชูศักดิ์ โอทาริก
57 มุ่งมั่นเพื่อการทำงานที่ดี เพื่อองค์กร สุวิทย์ชัย วิริยะประสพสุข
58 จะตั้งใจทำงาน พัฒนา แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ กปภ ก้าวหน้า รุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป กัญญา กันตะปีติ ถูกใจ 1 คน
59 จะทำงานให้ดีที่สุด เปรมปีติ กันตะปีติ ถูกใจ 3 คน
60 ไม่ขอเป็นผู้ยิ่งใหญ่ แต่ขอทำงานใหญ่ที่มีค่าต่อมวลชน สุรวัฒน์ พลมณี

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี