โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคลของการประปาส่วนภูมิภาค

แผนปฏิบัติการโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล อ่านเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรมโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ดูเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 1/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 2/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 3/2560 อ่านเพิ่มเติม

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2560 อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติฯ ไตรมาส 4/2559 อ่านเพิ่มเติม

แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม

รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านเพิ่มเติม
โครงการทำดีมีผลคนยกย่อง 2559

กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท

กปภ. ปันน้ำใจให้น้องคนดี ปีที่ 2

กปภ.สาขาแม่ขะจานร่วมบริจาคโลหิต


การตั้งปณิธานความดีของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค

ลำดับที่ ปณิธานความดีที่ตั้งไว้ ผู้ตั้ง ถูกใจ
61 ใช้ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ อย่างเต็มที่เพื่อองค์กร เปรมอัทยา กัณฑมณี
62 จะประพฤติ ปฏิบัติตน ตั้งใจปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ พุฒิพัฒน์ ธีรเวทย์วิกุล ถูกใจ 1 คน
63 ดี จาก ใจ คือ ความดีแท้ เลอศักดิ์ รัตนฉายา ถูกใจ 1 คน
64 จะอุทิศตน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฎิบัติงาน ธนกร ศิลปะรายะ
65 ทำหน้าที่ของตนเองให้สมบูรณ์ โสฬส คมวีระวงศ์ ถูกใจ 1 คน
66 ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา ถูกใจ 3 คน
67 รับผิดชอบต่อหน้าที่ ซื่อสัตย์ มั่นคงต่อองค์กร สมชัย ทุมมณี
68 จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อประโยชน์ของ กปภ ณรงค์ ผึ่งผดุง
69 ตั้งใจปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเต็มกำลังความสามารถ กุลดา ศรีญาณลักษณ์
70 จะมุ่งมั่นทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม จะทำงานอย่างเต็มความสามารถ ไกรสร วีระชนม์

ตั้งปณิธานที่จะทำความดีได้ที่นี่

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มปณิธานความดี