ภาพกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2554

 
กปภ.ช่วยบรรจุสิ่งของให้ผู้ประสบอุทกภัย
กปภ.บริจาคน้ำดื่มให้กัผู้ประสบภับน้ำท่วม

BACK